HANDVATEN bij begeleiding van opgroeienden met LVP en onveilige gehechtheid:

                      De ARGOS-methodiek:

De eerdere Vereniging De Knoop, nu Stichting De Knoop, had veel kennis in huis over gehechtheid c.q. onveilige hechting. Lezingen werden overboekt en herhaald, met vele studenten en jeugdzorgwerkers. Velen van hen hebben niet begrepen   dat er diverse oorzaken bestaan   van onveilige gehechtheid en acteren alsof het aan de ouders ligt. Zo   acteren jeugd-rechters dan ook   te vaak.

Helaas is de actieve tijd van De Knoop voorbij en zijn niet alle documenten op internet bewaard gebleven.

Vandaar copieën van scans.

Ik acht dit een eye-opener voor jeugdzorgwerkers die met deze opgroeienden in aanraking komen.