https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/de-andere-hugo.htm (16-02-2018) 

 ‘De andere Hugo’ – Meer wetenschappelijk inzicht tegen fractioneren en decentraliseren  =

 

Weer was de jeugdpsychiatrie in het nieuws.  

De kersverse hoogleraar Manon Hilligers * liet weten dat we helemaal niet op de goede weg zitten.

Ondanks fel verzet van alle betrokken organisaties besloot de politiek om per 1 januari 2015 alle jeugdhulp over te hevelen naar de gemeente, de zogeheten transitie.

De bedoeling was dat daarna een transformatie zou plaatsvinden tot een goed geolied stelsel.  Over de haalbaarheid daarvan was alleen de politiek optimistisch.  Na drie jaar zullen er ook in de politiek nog weinig mensen te vinden zijn die beweren dat het een succes is.  Het blijkt toch wat ingewikkelder dan: ‘Hup, we sturen ze naar de voetbalclub.’   Er zijn natuurlijk ook positieve ontwikkelingen, maar het totaalbeeld stemt niet vrolijk.

Wat nu?

 

Met kritiek, hoe terecht ook, komen we er niet. Met het instellen van een onderzoek evenmin. Er moet iets gebeuren om desintegratie te voorkomen, want het gaat echt niet goed. Bijna elke week verontrustende berichten. Maar laten we positief blijven. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een geweldige kans voor de huidige minister Hugo de Jonge te laten zien dat hij niet alleen flitsend is in zijn schoenkeuze. Als voormalig wethouder, die ook de jeugdhulp in zijn portefeuille had, weet hij waar het over gaat.

 

Toen nog niet bekend was wie de nieuwe minister zou worden, deed ik al eens een oproep ‘Red de jeugd-ggz nu het nog kan.’ **.

Ik zal het nu concreter maken.  Stel een groep samen met vertegenwoordigers uit alle geledingen die samen snel aanbevelingen formuleren om te komen tot een wèrkelijke transformatie.   Want het idee dat de jeugdhulp dichterbij gebracht moest worden, was op zich prima.   Maar om ervoor te zorgen dat er nog iets van terechtkomt, is een deltaplan nodig.

Wat daarin in elk geval mee moet worden bereikt, is een drastische vermindering van de bureaucratie, een verkorting van de wachtlijsten, veel meer regionale samenwerking, en...  een betere  (diagnostisch deskundiger) beoordeling aan de voordeur.

 

Het wordt moeilijk voor die commissie om tot overeenstemming te komen, maar waar een wil is, is een weg.  En er is geen keus: het gaat over onze jeugd.

Het zal ook niet eenvoudig zijn de aanbevelingen uit te voeren, maar wie heeft ooit beweerd, dat minister zijn een eenvoudige baan is.  {Zeker met oud-BJZ-directeuren op sleutelposities tot zelfs in het ministerie}.

Pas als er een goed plan ligt met de steun van alle betrokkenen, is het zinvol extra geld beschikbaar te stellen. Anders is het water naar de zee dragen.

 

Aan de verbeteringen in de ouderenzorg is onlosmakelijk de naam van Hugo Borst verbonden. Laat aan de redding van de jeugdhulp de naam van een andere Hugo verbonden raken: Hugo de Jonge.  Toon leiderschap, want er moet echt iets gebeuren. En snel ook.  Anders kan de laatste kinderpsychiater straks het licht uitdoen.

{Er zijn al vele jeugd-specialisten die in de volwassenen-GGZ zijn gaan werken vanwege de jeugdzorg-bureaucratie, waardoor er de nodige kennis verdwijnt, die niet in tien jaar weer is opgebouwd!}

 

P.S.

Bovenstaand voorstel is door pragmatisme ingegeven.  Ik blijf het principieel onjuist vinden, dat zorg voor kinderen met een psychische aandoening niet meer onderdeel uitmaakt van de gezondheidszorg.  Daaruit spreekt een fundamenteel onbegrip over wat een psychische aandoening behelst.

*(https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/15/jeugdpsychiatrie-bij-gemeente-is-fout-a1592308;   hier)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**:

https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/red-de-jeugd-ggz-nu-het-nog-kan.htm   (4-10-2017)

‘Red de jeugd-GGZ nu het nog kan’

 

Aan de nieuwe minister van VWS,
Uw handen moeten wel jeuken om orde op zaken te stellen binnen de jeugd-ggz.

 

Vrijwel dagelijks verschijnen er  berichten in de krant  dat het daarmee helemaal de verkeerde kant uitgaat. Gemeentes waar het geld nu al op is.   Gemeentes die veel meer moeten uitgeven dan begroot.   Instellingen die zich terugtrekken uit de jeugdhulp, omdat met de vergoeding die ze krijgen het niet mogelijk is op een verantwoordelijke manier zorg te bieden.   Kinderen die maanden moeten wachten op de juiste hulp.

 

De bedoeling van de transitie naar de gemeentes was dat er een transformatie zou plaatsvinden, maar wat er gebeurt lijkt meer op desintegratie.   {Hogere kennis verdwijnt; er kan nauwelijks voldaan worden aan IVRK artikel 24 lid 1, als het sociale domein die weg reeds onderkent!}

 

De jeugdwet is nog geen drie jaar oud en alle ellende die we hebben  voorspeld  komt meer dan uit.  Dit zijn echt geen kinderziektes die erbij horen.   Dit lijkt meer op een afstotingsproces.   Gezondheidszorg voor kinderen met psychische aandoeningen hoort nou eenmaal niet bij de gemeentes (ofwel het 'sociale domein').

Er is geen land ter wereld waar ze het zo hebben ingericht.    We  hebben  dat  destijds  allemaal  uit-en-te-na uitgelegd, maar er werd niet naar ons geluisterd.  En nu krijgen we meer gelijk dan ons lief is.  We hopen van harte dat u wel zult luisteren.

 

Dit [fractionerend beleid] komt zo niet goed.  Er moet echt worden ingegrepen.  Anders wordt het volgend jaar nog erger. Dan mag elke gemeente zijn eigen manier van vergoeding invoeren.  Bovendien vallen samenwerkingsverbanden tussen gemeentes op veel plaatsen uit elkaar. 

Het is ieder voor zich.

Dus wij zitten straks met 388 systemen.  De bureaucratie is nu al extreem en zal dan onbeheersbaar worden.  Uw voorgangster lijkt ook niet zo gelukkig met de ontwikkelingen.  Op  het door Medisch Contact georganiseerde ontbijt na Prinsjesdag gaf ze echter aan, dat we niet naar een nieuw stelsel moeten streven, maar moeten proberen er het beste van te maken.  Dat doen we echter al, maar dat is niet voldoende. De kinderpsychiaters hebben kort geleden nog de noodklok geluid.  Er moet meer landelijke regie komen.  {En meer  'zwaargewichten' voor de ingang die het gezin zelf zien en onderzoeken op diagnostisch niveau, en daarop een hulptraject adviseren}.

 

Staatssecretaris Van Rijn heeft daarna aangegeven dat hij zich niet in het negatieve beeld herkende {,hij was immers ook geen medisch deskundige}. Nu herkent die man een probleem nog niet als het een volstrekte puinhoop is, dus dat zegt weinig.  Hij geeft ook aan dat er genoeg geld in de ggz wordt gestoken.  Maar het gaat niet in de eerste plaats om geld.  Het gaat om het gedrocht van een gedecentraliseerd stelsel, dat hij met stoom en kokend water door de Eerste en de Tweede Kamer heeft geperst.  Daar valt echt niet mee te werken, hoe hard we ook proberen er het beste van te maken.

 

Er is door uw voorgangers een grote fout gemaakt ondanks alle [wetenschappelijke en medische] waarschuwingen van iedereen om dit niet te doen.

Onze hoop is nu gevestigd op u.  Grijp alsjeblieft in anders is er straks geen jeugd-ggz meer over om nog te redden.

Dit gaat echt niet vanzelf over. {Nodige kennis verdwijnt en is niet snel te herstellen}.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En het is nog niet over.

Meer op deze site en https://jeugdbescherming.jimdo.com/wetten-en-regelgeving/ of https://vechtscheidingen.jimdo.com/weetjes-bij-omgangssabotage/kennis-nodig-bij-scheiding/ ...

GGZ ofwel ook gezondheidszorg vindt men dus het best via de huisarts (donkerblauw)!

 

De gemeente is geen medicus (oranje).

 

Het sociaal (en slap, vaag) domein is: Maatwerk jeugd, Jeugdhulp, ofwel 'jeugdzorg'  bij gemeenten en regio's bij VT, RvdK en G.I.'s. (oranje en lichtblauw en bruin).

 

Hier onderaan staat IVRK artikel 24 lid 1 als absoluut  belang van het kind in een land dat koploper uithuisplaatsen is!